Сонгуулийн сурталчилгааг ажихуй...

Сонгуулийн сурталчилгаа эхлээд талдаа орох дѳхѳж байна. Сонгуулийн сурталчилгаанд “Хѳлтэй нь хѳлхиж, хѳлгүй нь мѳлхѳж”, бараг ихэнх байгууллагуудын ажил нь зогсож, тѳлѳвлѳсѳн ажлуудаа “Сонгуулийн дараа” хэмээн хойшлуулан хүлээдэг орон бол миний Монгол.Цѳѳхүүлээ болохоор сонгуульд нэр дэвшигчдийн...

Дүүргийн мэдээ

Шинэ мэдээ

sbd.nutag.mn