Цахилгааны үнийн хөнгөлөлтөд төлбөрийн үлдэгдэлтэй хэрэглэгч хамрагдахгүй

Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор Нийслэлийн гэр хорооллын бүсэд оршихайл өрхийн орой, шөнийн цагт хэрэглэсэн цахилгааны болон сэргээгдэх эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт2020-2021 оны хүйтний улиралд ч хүчин төгөлдөр хэрэгжинэ. Хөнгөлөлтэнэ оны 11 дүгээр сарын 1-ийн өдрөөс 2021 оны 4 дүгээр сарын...

Дүүргийн мэдээ

“ДӨЛГӨӨН НУУРЫН” Ч.Батсүх

Сүхбаатар дүүрэгт 40 жил амьдарсан , энэ л дошин дээр үүсгэн байгуулагдсан анхны аж ахуйн нэгжүүдийн нэг "ДӨЛГӨӨН НУУРЫН" ЧИМИДЫН БАТСҮХ…

Шинэ мэдээ

sbd.nutag.mn